Ara Més Fisioteràpia.
Equip R. Aiguadé

Divulgació

Actualment

La nostra proposta

Cicles de conferències a la població general i per tot el territori explicant que fem els Fisioterapeutes: oncologia, respiratori, pediatria, geriatria, patologies concretes (fibromiàlgia...).

Actualment

La nostra proposta

Més campanyes de divulgació de la professió: vídeos, anuncis als diaris, programes de ràdio... Què aporta un fisioterapeuta a la teva vida?

Actualment

Dia de la Fisioteràpia.

La nostra proposta

El mes de la Fisioteràpia amb multitud d'activitats de divulgació: conferències, participació en programes de ràdio, tallers gratuïts, descomptes en centres de fisioteràpia, anuncis en premsa...

Actualment

La nostra proposta

Creació de la Comissió de Comunicació i TIC's

Social

Actualment

La nostra proposta

Creació de l'observatori de gènere (veure objectius al programa).

Actualment

La nostra proposta

Emprenedoria:

Programa de mentories (un Fisioterapeuta jubilat o expert oferirà assessorament i acompanyament als joves).

Creació de serveis de Fisioteràpia a possibles ocupadors generant ocupabilitat per si mateix. Realitzarà formació com muntar un centre de Fisioteràpia, creació de reunions de networking amb trobades empresarials a la seu col·legial.

Actualment

SOL (Servei d'orientació laboral).

La nostra proposta

Recerca activa d'ofertes laborals, visites a empreses per oferir el servei de Fisioteràpia, oferirà formació específica com buscar feina, com elaborar un CV, preparació d'oposicions...

Assessoria treball estranger:

Assessoria activa d'acompanyament en el procés i d'ajuda efectiva en l'homologació/convalidació.

Establirem convenis de col·laboració amb centres de diversos països per poder fer els crèdits de pràctiques que es sol·licitin per l'homologació.

Actualment

La nostra proposta

Programa específic d'acollida nous col·legiats/des. Disseny d'un pla de formació específic per a nous col·legiats/des.

Actualment

La nostra proposta

Reunions periòdiques amb Salut, ICS, AQU, grups polítics... per tal de parlar d'estratègies necessàries per a la implementació del Fisioterapeuta en AP, hospitals...

Actualment

La nostra proposta

Major rellevància del Consell Social ampliant-lo als Premis Nystrom, associacions professionals, societats científiques... Reunions periòdiques.

Actualment

La nostra proposta

Major dotació econòmica i de recursos a comissions i grups de treball amb capacitat d'autogestió dels recursos econòmics.

Actualment

La nostra proposta

Farem un acte de reconeixement als Fisioterapeutes tutors i tutores dels centres de pràctiques assistencials perquè són una part essencial dels futurs Fisioterapeutes. Aquest acte serà bianual i es farà itinerant per les 4 províncies.

Actualment

Pagament activitats de col·laboració amb el CFC com curses. Actualment 20€ /hora i només autònoms.

La nostra proposta

Augment dels honoraris a 30€ /hora. Hi podran optar Fisioterapeutes autònoms i altres situacions laborals (atur, contractats règim general...).

Actualment

La nostra proposta

Creació del consell de Fisioterapeutes jubilats que col·laboraran amb tasques de mentoria, s'organitzaran activitats específiques...

Actualment

La nostra proposta

Creació d'un fons social per a situacions excepcionals: Mort d'un familiar, incendis, inundacions...

Actualment

La nostra proposta

Creació d'una quota col·legial per a Fisioterapeutes a l'estranger, minusvàlids, famílies nombroses i allargarem la bonificació per fills/es a 1 any i extensible als dos si els dos són col·legiats/des (actualment només s'aplica a 1).

Actualment

Lliurament Nystrom i Fisioterapeuta de l'any, jubilats, doctors en la Nit de la Fisioteràpia amb pocs assistents.

La nostra proposta

Lliurament en el Marc d'un congrés o jornada d'alt impacte amb màxima visualització dels premiats/des, per exemple durant la clausura del FTP.

Actualment

Candidats/es Fisioterapeuta de l'any i premi Nystrom proposats des de la Junta de Govern.

La nostra proposta

Candidats/es Fisioterapeuta de l'any i premi Nystrom proposats des de col·legiats/des, amb sistemes de votació electrònica.

Intrusisme

Actualment

Comunicació a Salut i algunes denúncies als jutjats.

La nostra proposta

Reactivació comissió d'intrusisme i d'una APP per denunciar casos d'intrusisme. Podràs denunciar de forma anònima. Comunicacions als centres d'intrusos notificant que estan essent investigats pel CFC i posteriorment denúncia. Insistència al Departament de Salut. Campanyes de divulgació en positiu de què fa un fisioterapeuta, què aporta, perquè no anar a un intrús...

Territori

Actualment

Conveni Ajuntament de Lleida: campanya salut a les escoles.

La nostra proposta

Convenis amb molts ajuntaments on enviarem un fisioterapeuta a fer programes de salut: Campanya de Fisioteràpia respiratòria, salut a les escoles, exercici terapèutic (geriatria, oncologia, respiratori...).

Actualment

Seccions territorials a Lleida, Girona, Tarragona.

La nostra proposta

Ampliem amb Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu i Terres de l'Ebre.

Actualment

Assessoria jurídica, laboral i fiscal a Barcelona, Tarragona, Girona Lleida, Balaguer i Vielha.

La nostra proposta

Tots els anteriors més Seu d'Urgell, Tremp, Vic Manresa, Berga, Tortosa...

Actualment

Geriatria, esportiva, Meet Up Neurològica...

La nostra proposta

Afegiríem jornades col·legials Transpirinenca + Terres de l'Ebre + Eix Transversal + Jornada Emprenedora + Jornada Estudiants 4art.

Actualment

Assemblees poc participatives. Una a Barcelona i una altra a províncies.

La nostra proposta

Assemblees que fomentin la participació amb activitats complementàries com conferències, sortejos de cursos, material, descomptes...

Augment del nombre d'assemblees anuals, retransmeses amb streaming i amb possibilitat de preguntar online.

Assemblees a tot el territori. Fent-les coincidir amb activitats com conferències o tallers.

Actualment

Reunions de la Junta de Govern Barcelona.

La nostra proposta

Reunions de la Junta de Govern per tot el territori i amb reunions amb els col·legiats/des. Recuperarem el Col·legi prop teu amb reunions periòdiques al territori i establint reunions amb ajuntaments i consells comarcals.

Actualment

Assessories via mail i presencials.

La nostra proposta

Les anteriors més videoconferències.

Formació

Actualment

Proposta formativa des de la Junta de Govern.

La nostra proposta

Convocatòria oberta amb la finalitat que es presentin les ofertes de formació que es considerin oportunes amb criteris de transparència.

Actualment

La nostra proposta

Major dotació econòmica. Simplificació dels tràmits per sol·licitar les beques de formació i assistència a congressos.

Actualment

Fisio TV com a plataforma de divulgació i entrevistes.

La nostra proposta

A més de l'anterior la convertirem en una plataforma de formació online, on poder mostrar per exemple com es realitza un test diagnòstic o una tècnica de Fisioteràpia...

Actualment

La nostra proposta

Cursos en altres àrees com ara anglès científic o anglès per relacionar-se amb pacients.

Actualment

FTP18

La nostra proposta

Mantindrem el FTP bianual amb més ponents nacionals, més presència institucional, més repercussió premsa, amb activitats de reflexió i debat sobre temes d'interès, MENYS DESPESA...

Actualment

FTP d'inscripció única

La nostra proposta

Passarà a ser de dos dies complets.

Permetrà inscripcions a una sessió de matí, tarda, dia sencer o tot el congrés. Les sessions agrupades per àrees temàtiques així a qui interessi només neurologia podrà anar només a neurologia.

Possibilitat al fer la inscripció de fer un donatiu solidari.

Actualment

Voluntaris al FTP només universitats + hostesses contractades.

La nostra proposta

Voluntaris a les jornades provinents d'Universitats però també col·legiats/des.

Transparència

Actualment

Avaluació de pòsters per congressos i beques de recerca únicament per part d’un avaluador.

La nostra proposta

Avaluació dels treballs científics (pòsters en congressos o jornades, beques de recerca...) que es presentin per parells i amb feedback dels aspectes a millorar o dels arguments d'acceptació o denegació del treball. En cas de desacord, un 3r avaluador. Puntuació sobre 10 objectivable i que s'enviarà amb la resolució.

Actualment

Nomenaments d'encàrrecs per a treballs específics (per exemple proposta formadors en exercici terapèutic pel Consejo, avaluadors CCFCPS...) designada per la Junta del Govern.

La nostra proposta

Convocatòria pública per a optar als treballs específics.

Actualment

Selecció de personal mitjançant entrevista i sense barems preestablerts.

La nostra proposta

Selecció de personal mitjançant barems preestablerts públics i objectivables i a través de comissions de selecció.

Serveis

Actualment

Servei d'assessoria jurídica amb temes estrictament relacionats amb la Fisioteràpia.

La nostra proposta

El servei d'assessoria jurídica gratuït es farà extensible a altres situacions de la vida diària: divorcis, impagats, relacions amb els veïns...

Actualment

La nostra proposta

Creació d'un programa d'exercici terapèutic amb conveni amb el Col·legi de València i en un segon temps extensible als altres col·legis a través del Consejo que permeti la selecció d'exercicis adaptats a patologies, es podran escollir els més adequats, imprimir-los i lliurar-los al pacient de forma personalitzada.

Actualment

La nostra proposta

Creació d'un programa de gestió de clíniques gratuït, així com una història clínica per a tots, servei de confecció de pàgines web gratuïtes als centres, Valorarem la creació d'una APP gratuïta per a tots els centres de Fisioteràpia.

Actualment

La nostra proposta

Creació del servei d'arquitectura tècnica que ajudarà al disseny i confecció dels projectes dels centres de fisioteràpia.

Actualment

La nostra proposta

Creació d'un servei de traducció d'articles a l'anglès per a joves científics que vulguin publicar així com a creació del servei d'anàlisi estadística per a centres, grups de recerca...

Actualment

Accés a les promocions del CFC amb filtre del Col·legi.

La nostra proposta

Accés a les promocions del CFC directament amb l'anunciant i aplicació dels descomptes directament sense haver de passar pel CFC (només a través de la web).

Actualment

Viatges del CFC a llocs turístics.

La nostra proposta

Viatges del CFC a llocs turístics però amb visites d'interès per la Fisioteràpia com congressos, centres de referència, hospitals, universitats...

Solidaritat

Actualment

La nostra proposta

Jornades i cursos solidaris: els participants en activitats gratuïtes tindran la possibilitat de fer un donatiu a organitzacions de caràcter solidari.

Actualment

La nostra proposta

Destinarem l' 1% del pressupost total del Col·legi a finalitats solidàries.

Actualment

La nostra proposta

Durant el mes de la Fisioteràpia repartirem guardioles als centres de Fisioteràpia que ho desitgin i contribuirem a la Marató de TV3 o altres fins solidaris.

Més Fisioteràpia

Candidatura a les eleccions al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (17-11-2018)

© 2018 Ara Més Fisioteràpia. Equip R. Aiguadé