Ara Més Fisioteràpia.
Equip R. Aiguadé

Tens algun suggeriment?

Aquest programa suposa una millora substancial del Col·legi i hauria de permetre un major creixement de la Fisioteràpia a nivell individual i col·lectiu permetent tenir més presència a la societat.

No obstant, si penses que hi ha algun aspecte que podem millorar o incorporar no dubtis a fer-nos arribar el teu suggeriment de millora.

Moltes gràcies!!!

Més Fisioteràpia

Candidatura a les eleccions al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (17-11-2018)

© 2018 Ara Més Fisioteràpia. Equip R. Aiguadé